Κείμενο σε ομιλία σε απευθείας σύνδεση

Κείμενο Σε Ομιλία Σε Απευθείας Σύνδεση

Η μετατροπή κειμένου σε ήχο δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη

Πώς χειριζόμαστε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα που επιλέγετε για μετατροπή σε ομιλία αποστέλλονται πρώτα μέσω Διαδικτύου στους διακομιστές μας προκειμένου να μετατραπούν σε κείμενο.

Το κείμενο που εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο δεν αποστέλλεται μέσω Διαδικτύου.

Τα έγγραφα που αποστέλλονται στους διακομιστές μας διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση ή την αποτυχία της μετατροπής.

Η κρυπτογράφηση HTTPS χρησιμοποιείται κατά την αποστολή των εγγράφων σας και κατά τη λήψη του κειμένου που εξάγεται από αυτά τα έγγραφα.