Tekst u govor na mreži

Tekst U Govor Na Mreži

Pretvaranje teksta u zvuk nikad nije bilo lakše

Kako postupamo s vašim dokumentima

Dokumenti koje odaberete za pretvaranje u govor prvo se putem interneta šalju našim poslužiteljima kako bi se pretvorili u tekst.

Tekst koji ručno unesete ne šalje se putem interneta.

Dokumenti koji se šalju na naše poslužitelje odmah se brišu nakon završetka ili neuspjeha konverzije.

HTTPS enkripcija koristi se prilikom slanja vaših dokumenata i prilikom preuzimanja teksta izdvojenog iz tih dokumenata.