ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਔਨਲਾਈਨ

ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਔਨਲਾਈਨ

ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ HTTPS ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।