Tekst na mowę online

Tekst Na Mowę Online

Konwersja tekstu na dźwięk nigdy nie była łatwiejsza

Jak postępujemy z Twoimi dokumentami

Dokumenty wybrane do konwersji na mowę są najpierw wysyłane przez Internet na nasze serwery w celu przekonwertowania na tekst.

Tekst wprowadzany ręcznie nie jest wysyłany przez Internet.

Dokumenty przesłane na nasze serwery są natychmiast usuwane po zakończeniu lub niepowodzeniu konwersji.

Szyfrowanie HTTPS jest używane podczas wysyłania dokumentów i pobierania tekstu wyodrębnionego z tych dokumentów.