Text na reč online

Text Na Reč Online

Prevod textu na zvuk nebol nikdy jednoduchší

Ako zaobchádzame s vašimi dokumentmi

Dokumenty, ktoré vyberiete na konverziu na reč, sa najskôr odošlú cez internet na naše servery, aby sa skonvertovali na text.

Text, ktorý zadáte manuálne, sa neodošle cez internet.

Dokumenty odoslané na naše servery sa po dokončení alebo zlyhaní konverzie okamžite vymažú.

Pri odosielaní dokumentov a pri sťahovaní textu extrahovaného z týchto dokumentov sa používa šifrovanie HTTPS.