Text till tal online

Text Till Tal Online

Att konvertera text till ljud har aldrig varit enklare

Hur vi hanterar dina dokument

Dokumenten du väljer att konvertera till tal skickas först över internet till våra servrar för att konverteras till text.

Texten du matar in manuellt skickas inte över internet.

Dokumenten som skickas till våra servrar raderas omedelbart efter att konverteringen har slutförts eller misslyckats.

HTTPS-kryptering används när du skickar dina dokument och när du laddar ner texten som extraherats från dessa dokument.