ข้อความเป็นคำพูดออนไลน์

ข้อความเป็นคำพูดออนไลน์

การแปลงข้อความเป็นเสียงได้ง่ายกว่าที่เคย

เราจัดการเอกสารของคุณอย่างไร

เอกสารที่คุณเลือกให้แปลงเป็นคำพูดก่อนอื่นจะส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อแปลงเป็นข้อความ

ข้อความที่คุณป้อนด้วยตนเองจะไม่ถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต

เอกสารที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราจะถูกลบทันทีหลังจากการแปลงเสร็จสิ้นหรือล้มเหลว

การเข้ารหัส HTTPS จะใช้เมื่อส่งเอกสารของคุณและเมื่อดาวน์โหลดข้อความที่ดึงมาจากเอกสารเหล่านั้น