Text to Speech Online

Text to Speech Online

Hindi Naging Mas Madali ang Pag-convert ng Teksto sa Audio

Paano namin pinangangasiwaan ang iyong mga dokumento

Ang mga dokumentong pinili mong i-convert sa speech ay unang ipinadala sa internet sa aming mga server upang ma-convert sa text.

Ang text na iyong inilagay nang manu-mano ay hindi ipinapadala sa internet.

Ang mga dokumentong ipinadala sa aming mga server ay agad na tatanggalin pagkatapos makumpleto o mabigo ang conversion.

Ginagamit ang pag-encrypt ng HTTPS kapag ipinapadala ang iyong mga dokumento at kapag dina-download ang text na kinuha mula sa mga dokumentong iyon.