Chuyển văn bản thành giọng nói trực tuyến

Chuyển Văn Bản Thành Giọng Nói Trực Tuyến

Chuyển đổi văn bản thành âm thanh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

Cách chúng tôi xử lý tài liệu của bạn

Các tài liệu bạn chọn để chuyển thành giọng nói trước tiên sẽ được gửi qua internet tới máy chủ của chúng tôi để chuyển thành văn bản.

Văn bản bạn nhập theo cách thủ công sẽ không được gửi qua internet.

Các tài liệu được gửi đến máy chủ của chúng tôi sẽ bị xóa ngay lập tức sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất hoặc không thành công.

Mã hóa HTTPS được sử dụng khi gửi tài liệu của bạn và khi tải xuống văn bản được trích xuất từ các tài liệu đó.